Wydarzenia

Zapraszamy na szkolenia realizowane w Poznaniu

Szkolenia Szkolenia realizowane w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych są pomyślane tak, aby dostarczyć nie tylko wiedzę z danego zakresu ale też pomóc uczestnikom opanować różne umiejętności potrzebne do wdrożenia zdobytej wiedzy. Dlatego też ich charakter jest głównie warsztatowy, nakierowany na intensywną pracę własną i analizę przypadku. W miesiącach styczeń, luty i marzec 2015r. odbędą się specjalistyczne szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej i rodziną dysfunkcyjną: 1.  Diagnoza więzi i wspieranie procesu reintegracji  rodziny dziecka przebywającego w…Więcej

CPISP Poznań

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych od ponad 15 lat realizuje szkolenia dla kadr pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Nasza firma figuruje w rejestrze firm szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Więcej
Test