O Nas

Zapraszamy do nas na:

Psychoterapię indywidualną, rodzinna i par, interwencję kryzysową, superwizję oraz konsultację psychologiczną.

Opłata za sesję terapeutyczną 55 minutową dla 1 osoby wynosi 150 zł, dla 2 osób 200 zł.

Obecnie prowadzimy sesje wyłącznie online na Skype lub telefonicznie.

Zapisy na sesje terapeutyczne na www.cpisp.pl/o-nas/, www.znanylekarz.pl lub pod nr tel. 600359060 w godz. 9.00-17.00.

Umawiając sesję w Internecie należy w 1 kolejności wybrać sesję sesję online

Sesje prowadzą nasi psycholodzy-psychoterapeuci:
mgr Barbara Gojżewska – sesja godzinna 150 zł, terapia pary 200 zł. Skype: Barbara Gojżewska

mgr Paulina Stachura Drost – sesja godzinna 150 zł, terapia pary 200 zł. Skype: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych

Zapłata za sesję w Gabinecie kartą lub gotówką.
Zapłata za sesję online przelewem 3 dni przed sesją lub po sesji
na konto Barbara Gojżewska Centrum Psychoterapii Poznań os. Tysiąclecia 71
nr 61 1020 4027 0000 1002 0038 8884

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych jest miejscem, które od ponad 20 lat stwarza okazję do rozwoju, poznania siebie i podniesienia swoich zawodowych umiejętności. Centrum zrzesza doświadczonych i kompetentnych terapeutów, którzy z dużą wrażliwością, odpowiadając na potrzeby klienta, prowadzą proces terapii. Centrum prowadzi również szkolenia dla instytucji związanych z pomocą społeczną i pieczą zastępczą. Rekomendacje i referencje o nas możesz zobaczyć w zakładce Referencje i Certyfikaty. Nasi trenerzy posiadają polskie i europejskie certyfikaty, znajdujemy się również w rejestrze firm szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Dyrektor Centrum
mgr Barbara Gojżewska

Psycholog (specjalista II stopnia psychologii klinicznej), psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii, EAP    Wiedeń ), superwizor (certyfikat Superwizora PFP), mediator i biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu.  Prowadzi działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych oraz służby zdrowia dotyczące nowoczesnych metod terapii, komunikacji międzyludzkiej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, motywowania do zmiany itp. Zrealizowała wiele zaawansowanych projektów szkoleniowych. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii.

Barbara Gojżewska – ZnanyLekarz.pl

 

mgr Paulina Stachura – Drost Psycholog , trener, psychoterapeuta. Ukończyła specjalność kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza a następnie wiele kursów i szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze szkoleń dla rodziców zastępczych i wychowawców w Domach Dziecka, propagując ideę uważności w relacjach z dzieckiem odrzuconym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par oraz coaching rodzicielski. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada certyfikat ukończenia rocznego kursu Pracy z Procesem, wydany przez Polskie Towarzystwo Pracy z Procesem oraz certyfikat trenerski. Prowadzi szkolenia psychologiczne przeznaczone dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych i rodzin zastępczych. W pracy korzysta z dorobku różnych podejść terapeutycznych, najbliżej jednak związana jest z Terapią schematów, Pracą z Procesem i bioenergetyką Lowena. Systematycznie doskonali swoje umiejętności w prowadzeniu terapii.

Paulina Stachura – ZnanyLekarz.pl

 


Pełnomocnik ds. szkoleń
mgr Marian Gojżewski

Absolwent Studium Podyplomowego przy AE w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania. Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz certyfikat Profesjonalny Menedżer E-Biznesu. Organizuje szkolenia psychologiczne oraz nadzoruje Standard Usługi Szkoleniowej.