Zapraszamy na szkolenia realizowane w Poznaniu

Budynek Centrum

 

Szkolenia

Szkolenia realizowane w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych są pomyślane tak, aby dostarczyć nie tylko wiedzę z danego zakresu ale też pomóc uczestnikom opanować różne umiejętności potrzebne do wdrożenia zdobytej wiedzy. Dlatego też ich charakter jest głównie warsztatowy, nakierowany na intensywną pracę własną i analizę przypadku.

Zapraszamy na NOWE szkolenia w 2018 r.:

Prowadząca:

mgr Paulina Stachura

 

TERMINY SZKOLEŃ W CENTRUM W POZNANIU:

 

„TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH Z UCZESTNIKAMI ŚDS”

Program szkolenia

Funkcjonowanie ŚDS w strukturze pomocy społecznej

Wykluczenie społeczne

Jak rozmawiać z uczestnikiem – podstawy komunikacji międzyludzkiej

Trening umiejętności społecznych

Metody pracy wspierającej i aktywizującej, kształtowanie nawyków celowej aktywności

Motywowanie do akceptowanych przez otoczenie zachowań

Umiejętności interpersonalne personelu

Praca terapeutyczna z uczestnikiem trudnym

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Opłata za szkolenie: 350 zł brutto od osoby.

Aby zapisać się: napisz maila na adres [email protected] lub zadzwoń: 600 35 90 60, 618701464.

Termin szkolenia: 16.10.2018 r. Zajecia odbędą się w godz. 10.30-15.00.

 

„Trening uważności w radzeniu sobie z przeciążeniem emocjonalnym i w relacjach z bliskimi osobami” 

W życiu mierzymy się z różnymi zdarzeniami. Czasem odbieramy je jako dobre, pozytywne, pożądane. Innym razem mamy poczucie krzywdy, złościmy się, buntujemy, reagujemy obniżeniem nastroju. Żyjemy szybko, zadaniowo, czujemy się nieustannie oceniani i rozliczani z wykonanej pracy. Niemal wszystko staje się obowiązkiem do wykonania: praca, prowadzenie domu, wychowanie dzieci, relacja z partnerem…Nawet wieczór nie zwalnia z odpoczynku bo w głowie roi się pełno myśli o tym, co trzeba zrobić na następny dzień, wspomnień z dnia, który mija. Doprowadza to do stanu, w którym zaczynamy żyć w nieustającym napięciu, gotowości do walki, co nas ostatecznie osłabia psychicznie, emocjonalnie i fizycznie. Jeśli w tym opisie odnajdujesz swoją rzeczywistość, codzienność to znaczy, że ten warsztat jest dla Ciebie. To czas zatrzymania, czas tylko dla Ciebie, w którym w kameralnym gronie będziesz mieć okazję i przestrzeń do tego, żeby:

- zrozumieć dominujące u Ciebie wzorce myślenia, odczuwania i reagowania

- znaleźć źródło utrzymujących się napięć w Twoim ciele

- przyjrzeć się swoim relacjom

- rozpocząć swoją drogę do uważnego Życia i nauczyć się czerpać z każdego doświadczenia, które do Ciebie przychodzi.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, oparty o ćwiczenia pochodzące z praktyki uważności i elementów pracy z ciałem oraz bioenergetyki Lowena. Prowadzi je Paulina Stachura, psycholog, psychoterapeutka. Praktykę uważności stosuje w pracy terapeutycznej z dorosłymi, dziećmi, prowadząc warsztaty dla rodziców zastępczych i wychowawców w domach dziecka.

Miejsc: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu

Czas: 6 godzin zegarowych

Termin szkolenia: 15.10.2018 r. 

  

Trening radzenia sobie ze złością w pracy wychowawczej – warsztat dla kandydatów na pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Złość, w formie jawnej lub niejawnej, wyrażana w różnych postaciach, jest emocją, która w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pojawia się szczególnie często. Dotyczy dzieci, które w ten sposób radzą sobie ze swoimi doświadczeniami, dotyczy również dorosłych, którzy próbują te dzieci wychowywać, wspierać ich rozwój. Rozumienie istoty złości, jej źródeł, sposobów jej wyrażania oraz wypracowanie sposobów na konstruktywne radzenie sobie ze złością jest jednym z ważniejszych kryteriów kształtowania psychicznej odporności i tym samym możliwości skutecznego realizowania pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych zaprasza wszystkie osoby myślące o podjęciu pracy w Domach Dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych innego typu, na warsztat przygotowujący do realiów pracy wychowawczej. W trakcie warsztatu nauczysz się:

- rozpoznawać oznaki złości u dziecka

- lepiej rozumieć kontekst pojawiania się złości u dziecka oraz sposobu, jaki wybiera na jej wyrażenie

- zwiększać uważność w rozpoznawaniu własnych odpowiedzi emocjonalnych na zachowania trudne, agresywne

- reagować adekwatnie na zachowania agresywne

Zajęcia są przede wszystkim praktyczne, nastawione na doświadczanie i ćwiczenie umiejętności. Czas trwania: 6 godzin zegarowych. Nad komfortem i merytoryką czuwa prowadząca: Paulina Stachura, psycholog, terapeutka, od 7 lat związana z obszarem pieczy zastępczej – współpracuje z rodzinami zastępczymi, koordynatorami pieczy zastępczej i Domami Dziecka dla których prowadzi działania diagnostyczne, wspierające i szkoleniowe.

Więcej informacji oraz zapisy na naszej stronie: www.cpisp.pl ( w zakładce Kontakt) oraz pod numerem telefonu: 61 870 14 64

Termin szkolenia: 20.03.2018 r.

 

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w pracy zawodowej – warsztat dla pracowników Pomocy Społecznej.

Intensywna praca z drugim człowiekiem jest zawsze źródłem dużej liczby bardzo różnorodnych emocji. Niektóre z nich odbieramy jako przyjemne, pozytywne, inne jako trudne, złe, obciążające. Czasem niektóre z tych trudniejszych emocji goszczą w nas na dłużej, pogarszając nasze funkcjonowanie stopniowo – najpierw w pracy, potem poza nią.

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu zaprasza na warsztat poświęcony rozpoznawaniu emocji jakie towarzyszą nam w pracy zawodowej. Zajęcia pomagają odnaleźć swój osobisty potencjał do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i zwiększania komfortu i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Zajęcia są przede wszystkim praktyczne, nastawione na doświadczanie i ćwiczenie umiejętności. Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Prowadząca: mgr Paulina Stachura Psycholog , trener, psychoterapeuta. Ukończyła specjalność kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza a następnie wiele kursów i szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze szkoleń dla rodziców zastępczych i wychowawców w Domach Dziecka, propagując ideę uważności w relacjach z dzieckiem odrzuconym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par oraz coaching rodzicielski. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada certyfikat ukończenia rocznego kursu Pracy z Procesem, wydany przez Polskie Towarzystwo Pracy z Procesem oraz certyfikat trenerski. Prowadzi szkolenia psychologiczne przeznaczone dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych i rodzin zastępczych.

Termin szkolenia: 27.11.2018 r. 

  • Wtórna traumatyzacja opiekuna dziecka odebranego z rodziny – rozpoznanie, czynniki ryzyka i sposoby radzenia sobie.

Opieka nad dzieckiem, które w swoim rozwoju doświadczyło wielu trudnych, często wysoko traumatycznych rzeczy jest szczególna. Daje satysfakcję ale też i mocno obciąża opiekunów, którzy podjęli się tego zadania. Warsztat nastawiony jest na rozpoznanie czynników ryzyka przeniesienia doświadczenia traumy z dziecka na opiekuna oraz na przepracowanie osobistych doświadczeń uczestników. Podczas warsztatu uczestnicy poznają narzędzia do pracy osobistej w kontekście sprawowania opieki nad dzieckiem z doświadczeniem traumy relacyjnej. Warsztat przeznaczony jest dla rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Zajęcia mają charakter praktyczny, doświadczeni owy. Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Prowadząca: mgr Paulina Stachura Psycholog , trener, psychoterapeuta. Ukończyła specjalność kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza a następnie wiele kursów i szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze szkoleń dla rodziców zastępczych i wychowawców w Domach Dziecka, propagując ideę uważności w relacjach z dzieckiem odrzuconym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par oraz coaching rodzicielski. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada certyfikat ukończenia rocznego kursu Pracy z Procesem, wydany przez Polskie Towarzystwo Pracy z Procesem oraz certyfikat trenerski. Prowadzi szkolenia psychologiczne przeznaczone dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych i rodzin zastępczych.

Termin szkolenia: 22.05.2018 r. 

 

Cena szkoleń prowadzonych przez mgr Paulinę Stachurę w Poznaniu wynosi 270 zł od osoby dla grupy minimum 3 osobowej. Cena szkolenia dla 1 lub 2 osób do uzgodnienia. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-15.00. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat. Termin szkolenia do uzgodnienia. Zgłoszenia: [email protected] lub tel. 61 870 14 64, 600 35 90 60.

Realizujemy również powyższe szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa  Placówek dla  zorganizowanych grup liczących do 25 osób. Cena szkoleń wyjazdowych  do uzgodnienia. Pozostałe tematy naszych szkoleń psychologicznych do realizacji na terenie Państwa Placówek znajdują się pod adresem www.cpisp.pl/szkolenia-psychologiczne. Wystarczy wybrać temat szkolenia i napisać do nas maila: [email protected]

           Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy 4% , 4 osób rabat 5%.  

Jak się zapisać?

Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku  w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 61 870 14 64 , 870 17 38, 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy na adres: [email protected]  

Do zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu. 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !