Zapraszamy na szkolenia realizowane w Poznaniu

Budynek Centrum

 

Szkolenia

Szkolenia realizowane w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych są pomyślane tak, aby dostarczyć nie tylko wiedzę z danego zakresu ale też pomóc uczestnikom opanować różne umiejętności potrzebne do wdrożenia zdobytej wiedzy. Dlatego też ich charakter jest głównie warsztatowy, nakierowany na intensywną pracę własną i analizę przypadku.

Zapraszamy na NOWE szkolenia w 2017 r.:

Prowadząca:

Mgr Paulina Stachura – psycholog, psychoterapeuta, trener, biegła sądowa. Aktywnie związana z obszarem pieczy zastępczej – współpracuje z rodzinami zastępczymi, koordynatorami pieczy zastępczej i Domami Dziecka dla których prowadzi działania diagnostyczne, wspierające i szkoleniowe.Więcej informacji oraz zapisy na naszej stronie: www.cpisp.pl oraz pod numerem telefonu: 61 870 14 64 

   

Trening radzenia sobie ze złością w pracy wychowawczej – warsztat dla kandydatów na pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Złość, w formie jawnej lub niejawnej, wyrażana w różnych postaciach, jest emocją, która w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pojawia się szczególnie często. Dotyczy dzieci, które w ten sposób radzą sobie ze swoimi doświadczeniami, dotyczy również dorosłych, którzy próbują te dzieci wychowywać, wspierać ich rozwój. Rozumienie istoty złości, jej źródeł, sposobów jej wyrażania oraz wypracowanie sposobów na konstruktywne radzenie sobie ze złością jest jednym z ważniejszych kryteriów kształtowania psychicznej odporności i tym samym możliwości skutecznego realizowania pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych zaprasza wszystkie osoby myślące o podjęciu pracy w Domach Dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych innego typu, na warsztat przygotowujący do realiów pracy wychowawczej. W trakcie warsztatu nauczysz się:

- rozpoznawać oznaki złości u dziecka

- lepiej rozumieć kontekst pojawiania się złości u dziecka oraz sposobu, jaki wybiera na jej wyrażenie

- zwiększać uważność w rozpoznawaniu własnych odpowiedzi emocjonalnych na zachowania trudne, agresywne

- reagować adekwatnie na zachowania agresywne

Zajęcia są przede wszystkim praktyczne, nastawione na doświadczanie i ćwiczenie umiejętności. Czas trwania: 6 godzin zegarowych. Nad komfortem i merytoryką czuwa prowadząca: Paulina Stachura, psycholog, terapeutka, od 7 lat związana z obszarem pieczy zastępczej – współpracuje z rodzinami zastępczymi, koordynatorami pieczy zastępczej i Domami Dziecka dla których prowadzi działania diagnostyczne, wspierające i szkoleniowe.

Więcej informacji oraz zapisy na naszej stronie: www.cpisp.pl ( w zakładce Kontakt) oraz pod numerem telefonu: 61 870 14 64

Termin szkolenia: 31.08.2017 r. lub 26.10.2017 r.

 

Radzenie sobie ze stresem i emocjami w pracy zawodowej – warsztat dla pracowników Pomocy Społecznej.

Intensywna praca z drugim człowiekiem jest zawsze źródłem dużej liczby bardzo różnorodnych emocji. Niektóre z nich odbieramy jako przyjemne, pozytywne, inne jako trudne, złe, obciążające. Czasem niektóre z tych trudniejszych emocji goszczą w nas na dłużej, pogarszając nasze funkcjonowanie stopniowo – najpierw w pracy, potem poza nią.

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu zaprasza na warsztat poświęcony rozpoznawaniu emocji jakie towarzyszą nam w pracy zawodowej. Zajęcia pomagają odnaleźć swój osobisty potencjał do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i zwiększania komfortu i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Zajęcia są przede wszystkim praktyczne, nastawione na doświadczanie i ćwiczenie umiejętności. Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Prowadząca: mgr Paulina Stachura Psycholog , trener, psychoterapeuta. Ukończyła specjalność kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza a następnie wiele kursów i szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze szkoleń dla rodziców zastępczych i wychowawców w Domach Dziecka, propagując ideę uważności w relacjach z dzieckiem odrzuconym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par oraz coaching rodzicielski. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada certyfikat ukończenia rocznego kursu Pracy z Procesem, wydany przez Polskie Towarzystwo Pracy z Procesem oraz certyfikat trenerski. Prowadzi szkolenia psychologiczne przeznaczone dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych i rodzin zastępczych.

Termin szkolenia: 14.09.2017 r. 

  • Wtórna traumatyzacja opiekuna dziecka odebranego z rodziny – rozpoznanie, czynniki ryzyka i sposoby radzenia sobie.

Opieka nad dzieckiem, które w swoim rozwoju doświadczyło wielu trudnych, często wysoko traumatycznych rzeczy jest szczególna. Daje satysfakcję ale też i mocno obciąża opiekunów, którzy podjęli się tego zadania. Warsztat nastawiony jest na rozpoznanie czynników ryzyka przeniesienia doświadczenia traumy z dziecka na opiekuna oraz na przepracowanie osobistych doświadczeń uczestników. Podczas warsztatu uczestnicy poznają narzędzia do pracy osobistej w kontekście sprawowania opieki nad dzieckiem z doświadczeniem traumy relacyjnej. Warsztat przeznaczony jest dla rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Zajęcia mają charakter praktyczny, doświadczeni owy. Czas trwania: 6 godzin zegarowych.

Prowadząca: mgr Paulina Stachura Psycholog , trener, psychoterapeuta. Ukończyła specjalność kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza a następnie wiele kursów i szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze szkoleń dla rodziców zastępczych i wychowawców w Domach Dziecka, propagując ideę uważności w relacjach z dzieckiem odrzuconym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par oraz coaching rodzicielski. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada certyfikat ukończenia rocznego kursu Pracy z Procesem, wydany przez Polskie Towarzystwo Pracy z Procesem oraz certyfikat trenerski. Prowadzi szkolenia psychologiczne przeznaczone dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych i rodzin zastępczych.

Termin szkolenia: 12.10.2017 r. 

 

Prowadzący:

Mgr Witold Gojżewski  – psycholog, trener, psychoterapeuta, mediator. Ukończył specjalność kliniczną na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest biegłym psychologiem i mediatorem Sądu Okręgowego w Poznaniu.

  • TRENING UMIEJĘTNOŚCI  SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH w Środowiskowych Domach Samopomocy
  • Techniki relaksacyjne i wizualizacja w pracy z podopiecznym
  • JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJACH  KONFLIKTOWYCH w relacji z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Budowanie pozytywnych relacji
  • SUPERWIZJA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY.
  • NOWOCZESNE FORMY  TERAPII I METODY PRACY  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie.
  • ŚRODOWISKOWY       DOM  SAMOPOMOCY -   NOWOCZESNA  FORMA  POMOCY  SPOŁECZNEJ. Motywowanie uczestników – warsztat dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych
  • Seksualność młodzieży
  • Seksualność osób niepełnosprawnych
  • Jak prowadzić trening wspierający i aktywizujący dla uczestników ŚDS. Trening umiejętności społecznych.

Cena szkoleń prowadzonych przez mgr Paulinę Stachurę i mgr Witolda Gojżewskiego w Poznaniu wynosi 270 zł od osoby dla grupy minimum 3 osobowej. Cena szkolenia dla 1 lub 2 osób do uzgodnienia. Zajęcia odbywają się w godz. 9.00-15.00. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat. Termin szkolenia do uzgodnienia. Zgłoszenia: [email protected] lub tel. 61 870 14 64, 600 35 90 60.

Realizujemy również powyższe szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa  Placówek dla  zorganizowanych grup liczących do 25 osób. Cena szkoleń wyjazdowych  do uzgodnienia.

           Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy 4% , 4 osób rabat 5%.  

Jak się zapisać?

Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku  w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 61 870 14 64 , 870 17 38, 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy na adres: [email protected]  

Do zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu. 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y  !

 

<a href=’http://www.baza-firm.com.pl’ target=’_blank’ title=’Twoja Baza Firm’>Baza Firm</a>