Konsultacje i badania psychologiczne rodzin zastępczych

Uwaga!

Przerwa urlopowa w badaniach rodzin zastępczych do marca 2022 r.

Oferujemy przeprowadzenie na zlecenie PCPR, MOPR lub prywatnie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka funkcjonujących na terenie Wielopolski pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka według poniższych wytycznych:

 

1. Każda z osób zostanie odrębnie zaopiniowana.

2. Opinia będzie zawierać informacje nt. funkcjonowania emocjonalnego, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, prezentowanych postaw rodzicielskich oraz cech osobowości charakteryzujących badanego i jego motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Do każdej opinii będą sformułowane wnioski końcowe, określające posiadanie predyspozycji i motywacji badanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

3. Każda z przebadanych osób odbędzie konsultację psychologiczną omawiającą wyniki badań i otrzyma egzemplarz opinii. Drugi egzemplarz zostanie przekazany do PCPR.

Opłata za konsultacje i badanie psychologiczne 1 osoby wynosi 220 zł brutto.

Kontakt:

Centrum Psychoterapii

i Szkoleń Psychologicznych

w Poznaniu os. Tysiąclecia 71/A

tel. 61 870 14 64

kom. 600 35 90 60