Badania Psychologiczne Opinie sądowo-psychologiczne

BADANIA SĄDOWO-PSYCHOLOGICZNE

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych dysponuje zespołem biegłych sądowych w następującym składzie:

– mgr Barbara Gojżewska – biegły sądowy, psycholog, psychoterapeuta

 – mgr Witold Gojżewski – biegły sądowy, psycholog

Zespół wykonuje opinie sądowo-psychologiczne. W razie potrzeby uczestniczymy w rozprawach sądowych.

INNE BADANIA PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE I BADANIA PSYCHOLOGICZNE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Oferujemy przeprowadzenie konsultacji i badań psychologicznych wśród rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka funkcjonujących na terenie Wielopolski pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka według poniższych wytycznych:

1. Każda z osób zostanie odrębnie zaopiniowana.

2. Opinia będzie zawierać informacje nt. funkcjonowania emocjonalnego, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, prezentowanych postaw rodzicielskich oraz cech osobowości charakteryzujących badanego i jego motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Do każdej opinii będą sformułowane wnioski końcowe, określające posiadanie predyspozycji i motywacji badanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

3. Każda z przebadanych osób odbędzie konsultację psychologiczną omawiającą wyniki badań i otrzyma egzemplarz opinii. Drugi egzemplarz zostanie przekazany do PCPR.

TESTY OSOBOWOŚCI

Badanie osobowości wykonuje się dla potrzeb orzeczniczych lub sądowych.
Mimo, że dynamika osobowości człowieka wciąż pozostaje zmienna, to istnieją w obrębie nas samych  stałe cechy, które nigdy nie podlegają zmianie. Najczęściej jest to związane z naszą najodleglejszą historią życia, wartościami, które wpoili nam rodzice, poczuciem własnej tożsamości.

BADANIA NA BROŃ

Wykonujemy również specjalistyczne badania diagnostyczne dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Licencja SPS w Polsce).

Kontakt:

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych

w Poznaniu ul. Tysiaclecia 71/A

[email protected]

kom. 600 35 90 60