Superwizja

SUPERWIZJA

Superwizja jest metodą używaną w konsultacjach, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora psychoterapii. Superwizja polega na konsultowaniu własnej pracy z pacjentem i innych kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty . Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Superwizja może przebiegać indywidualnie lub grupowo. W Centrum Prowadzi ją mgr Barbara Gojżewska, która jest certyfikowanym superwizorem Polskiej Federacji Psychoterapii.

Aby zapisać się na superwizję albo uzyskać więcej informacji, zadzwoń: