O Nas

Zapraszamy na psychoterapię indywidualną, rodzinną i par, interwencję kryzysową, superwizję oraz konsultację psychologiczną

Opłata za sesję terapeutyczną 55 minutową dla 1 osoby wynosi 180 zł, dla 2 osób 230 zł.

Od 20 stycznia 2022 r. prowadzimy wszystkie sesje terapeutyczne wyłącznie online na Skype lub telefonicznie.

Zapisy na sesje terapeutyczne na www.cpisp.pl/o-nas/, www.znanylekarz.pl lub pod nr tel. 600359060 w godz. 9.00-17.00.

Sesje prowadzą nasi psycholodzy-psychoterapeuci:
mgr Barbara Gojżewska – sesja godzinna 180 zł, terapia pary 230 zł. Skype: Barbara Gojżewska

mgr Paulina Stachura Drost – obecnie nie prowadzi sesji terapeutycznych do odwołania.

Zapłata za sesję w Gabinecie kartą lub gotówką.
Zapłata za sesję online przelewem dzień przed sesją lub po sesji
na konto Barbara Gojżewska Centrum Psychoterapii Poznań os. Tysiąclecia 71
nr 61 1020 4027 0000 1002 0038 8884

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych jest miejscem, które od ponad 20 lat stwarza okazję do rozwoju, poznania siebie i podniesienia swoich zawodowych umiejętności. Centrum zrzesza doświadczonych i kompetentnych terapeutów, którzy z dużą wrażliwością, odpowiadając na potrzeby klienta, prowadzą proces terapii. Centrum prowadzi również szkolenia dla instytucji związanych z pomocą społeczną i pieczą zastępczą. Rekomendacje i referencje o nas możesz zobaczyć w zakładce Referencje i Certyfikaty. Nasi trenerzy posiadają polskie i europejskie certyfikaty, znajdujemy się również w rejestrze firm szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Dyrektor Centrum
mgr Barbara Gojżewska

Psycholog (specjalista II stopnia psychologii klinicznej), psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapii, EAP    Wiedeń ), superwizor (certyfikat Superwizora PFP), mediator i biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu.  Prowadzi działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych oraz służby zdrowia dotyczące nowoczesnych metod terapii, komunikacji międzyludzkiej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, motywowania do zmiany itp. Zrealizowała wiele zaawansowanych projektów szkoleniowych. Członek Polskiej Federacji Psychoterapii.

Barbara Gojżewska – ZnanyLekarz.pl

 

mgr Paulina Stachura – Drost . Obecnie ma przerwę w pracy. Psycholog , trener, psychoterapeuta. Ukończyła specjalność kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza a następnie wiele kursów i szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną. Od kilku lat aktywnie działa w obszarze szkoleń dla rodziców zastępczych i wychowawców w Domach Dziecka, propagując ideę uważności w relacjach z dzieckiem odrzuconym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par oraz coaching rodzicielski. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Posiada certyfikat ukończenia rocznego kursu Pracy z Procesem, wydany przez Polskie Towarzystwo Pracy z Procesem oraz certyfikat trenerski. Prowadzi szkolenia psychologiczne przeznaczone dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych i rodzin zastępczych. W pracy korzysta z dorobku różnych podejść terapeutycznych, najbliżej jednak związana jest z Terapią schematów, Pracą z Procesem i bioenergetyką Lowena. Systematycznie doskonali swoje umiejętności w prowadzeniu terapii.

 


Pełnomocnik ds. szkoleń
mgr Marian Gojżewski

Absolwent Studium Podyplomowego przy AE w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania. Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz certyfikat Profesjonalny Menedżer E-Biznesu. Organizuje szkolenia psychologiczne oraz nadzoruje Standard Usługi Szkoleniowej.