Hipnoza

Hipnoza jest jedną z metod psychoterapeutycznych, która jest stosowana przez przeszkolonego w tym zakresie psychoterapeutę. Polega ona na wprowadzeniu klienta w stan transu, który powoduje stan pogłębionego wglądu we własne procesy psychiczne. Co istotne podczas stosowania hipnozy klient jest całkowicie świadomy tego, co się w danej chwili dzieje. Hipnoza jest stosowana za zgodą klienta, w sposób odpowiedzialny i etyczny (zgodny z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa). Hipnoza jest metodą pomocną najczęściej w leczeniu zaburzeń nerwicowych, fobii oraz uzależnień.

Aby zapisać się na psychoterapię albo uzyskać więcej informacji, zadzwoń: