Mediacje

 

Mediacja to próba rozwiązania sporu pomiędzy dwiema stronami przy udziale niezależnego mediatora, którego zadaniem jest stworzyć każdej ze stron jak najlepsze warunki do rozwiązania zaistniałego konfliktu oraz – co za tym idzie – stworzenia i podpisania wzajemnej ugody. Mediacje mogą być wprowadzone w każdym momencie trwania konfliktu, nawet podczas trwającej sprawy sądowej. Mediacje mogą być prowadzone w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, szkolnych i oświatowych. Największą zaletą mediacji jest znaczne skrócenie postępowań sądowych z korzyścią dla wszystkich stron. Mediacja ma charakter prewencyjny (minimalizuje prawdopodobieństwo wstąpienia sporów o podobnym charakterze) oraz terapeutyczny (rozwiązanie sporu prowadzi do redukcji distresu oraz wzrostu satysfakcji życiowej stron).

Aby zapisać się na psychoterapię albo uzyskać więcej informacji, zadzwoń: