Grupa Wsparcia

Grupa wsparcia to spotkanie osób, które wzajemnie chcą siebie wspierać oraz sobie pomagać. Grupa ta nie musi być prowadzona przez specjalistę (np. psychologa). Może być to osoba, która odniosła sukces terapeutyczny np. alkoholik ze znacznym okresem abstynencji alkoholowej – tak jak ma to miejsce w grupach Anonimowych Alkoholików. W tego rodzaju grupach największą siłą leczącą, jest siła wzajemnego wsparcia poszczególnych członków.