Terapia Grupowa

Terapia grupowa jest ściśle określonym i zaplanowanym spotkaniem osób, które poszukują pomocy w związku z występującymi u nich problemami takimi jak np.: uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard), przemoc w rodzinie, kryzysy w rodzinie itp. Terapię grupową prowadzi najczęściej psycholog.